Dedicámonos á artesanía do territorio, buscamos o mellor lugar, técnicas e tecnoloxías para dar resposta ás necesidades que se nos expoñen.

Facemos visible o invisible
abtemas, taller de estudosambientais e sociais, é un estudo
de arquitectura e urbanismo que busca facer visible o invisible;
axudándoche a facerrealidade as túas ideas.
Atopamos a mellor localización
Diferenciámonos pola nosa experiencia naanálise territorial e na eficaz xestión
dos datos,
permitíndonosatopar a localización óptima de cada proxecto.
Retorno social da tecnoloxía
Poñemosaoservizo de cada proxecto a mellortecnoloxía, sacando o
máximo proveito dos datos e da información xerada, para a consecución
de obxectivos de marcado carácter social.
Integración paisaxística e ambiental
Traballamos sobre o territorio e as cidades, axudámosche a definir as túas medidas
e accións para que o teu proxecto poida aliñarse cos obxectivos de
desenvolvementosostible e das axendas urbanas.
Eficiencia ambiental
e cohesión social
Facémolo coa ilusión de que, coa nosaaxuda, o desenvolvemento
do teu proxecto contribúa a unhasociedademáis equitativa,
solidaria, saudable e resiliente.
Ciencia do dato e xeración
de coñecemento
Desde a convicción de que unha información organizada permite tomar
decisións que manteñanunha liña de evolución coherente, traballamosna
gobernanza do dato mellorando o impacto social das nosasdecisións.
Innovación naxestión pública
Definimos modelos de e gobernanza do dato para a integración dos procesos
de transformación das organizacións e a sociedade no territorio.
Integración tecnolóxica
Desenvolvemos solucións para a xestión dos datos e sistemas de
información xeográfica, permitindo que os proxectos alcancen unha
nova dimensión coas plataformas nas que abtemas participa como social.

Apoiámonos mutuamente

H_esriPartnerNet-bronze_sRGB

Somos partners de ESRI España

Podemos axudarche con solucións baseadas na tecnoloxía de ESRI
ProgramaImpactoAutónomo

Xunta de Galicia

Abtemas foi receptora da axuda do programa de impacto autónomo da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.