Artesanía do territorio. buscamos a mellor solución ás túas necesidades

Facemos visible o invisible

obradoiro de estudos ambientais e sociais abtemas, é un estudo de arquitectura e urbanismo que busca visibilizar o invisible; fai realidade as túas ideas.

Localizamos a mellor localización

Diferenciámonos pola nosa experiencia en análise territorial e xestión de datos para atopar a localización óptima para cada proxecto.

Retorno social da tecnoloxía

Poñemos a mellor tecnoloxía ao servizo de cada proxecto, aproveitando ao máximo os datos e a información xerada.

Integración paisaxística e ambiental

Traballamos o territorio e as cidades, axudámosche a definir as túas medidas e accións para acadar os obxectivos de desenvolvemento sostible, a túa axenda urbana, o teu proxecto persoal.

Ciencia de datos e xeración de coñecemento

A información organizada permite tomar decisións que manteñen unha liña de evolución coherente, a través da gobernanza dos datos, mellorando o impacto social das decisións.

Eficiencia ambiental e cohesión social

Facémolo coa ilusión de conseguir unha sociedade máis equitativa, solidaria, saudable e resistente, na que desenvolver o teu proxecto.

Innovación na xestión pública

Definimos modelos de xestión e goberno de datos para a integración dos procesos de transformación das organizacións e da sociedade no territorio.

Integración tecnolóxica

Desenvolvemos solucións de xestión de datos e sistemas de información xeográfica, permitindo que os proxectos alcancen unha nova dimensión coa plataforma ESRI da que somos socios.